Sale

Module P5 trong nhà YLR

Giá gốc: 260.000₫
Đang giảm giá: 33%
Sale

Module ma trận P2.5 full color Indoor GKGD

Giá gốc: 728.000₫
Đang giảm giá: 38%
Sale

Module Ma Trận P10 Full color Ngoài Trời

Giá gốc: 234.000₫
Đang giảm giá: 27%
Sale

Module Ma Trận P5 Full color Indoor - GKGD

Giá gốc: 325.000₫
Đang giảm giá: 32%
Sale

Module ma trận P5 full color ngoài trời - GKGD

Giá gốc: 480.000₫
Đang giảm giá: 33%
Sale

Module P4 Fullcolor Indoor - GKGD

Giá gốc: 318.500₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Mudule P10 Trắng + cáp nguồn + dây bus

Giá gốc: 169.000₫
Đang giảm giá: 29%
Sale

Tấm P10 full in LLR kèm cáp bus+dây điện+ nam châm

Giá gốc: 130.000₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Module Ma Trận P10 Full color Ngoài Trời LLR

Giá gốc: 221.000₫
Đang giảm giá: 30%
Sale

Module P3 Full Color Indoor GKGD

Giá gốc: 305.500₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Module P10 3 màu ngoài trời YLR

Giá gốc: 221.000₫
Đang giảm giá: 34%

Module Ma Trận P10 Full color indoor

143.000₫

Module Ma Trận P10 3 Màu

240.500₫
Lên đầu trang