Bảng chi tiết các loại điều khiển Huidu (HD)

1. Card điều khiển full màu (Điện thoại dùng APP "LedArt", Máy tính dùng "HDPlayer" Cloud: www.led-cloud.com.)

Loại điều khiển Model Khả năng quản lý (Rộng*Cao)
Card phát online
(synchronous sending card)
HD-T901 1280*1024@60Hz, 2048*1024@30Hz
Hộp Điều khiển
(synchronous sending box)
HD-T902x1 2.6 Triệu điểm ảnh
HD-T902x2 5.2 Triệu điểm ảnh
Hộp điều khiển Online/Ofline
 (Asyn-syn dual mode player)
HD-A8 box 3840*2160 (4K) có WiFi
Hộp điều khiển 2 chế độ On/Offline.
Hỗ trợ tự động zoom hình, có thể chạy online mà không cần dùng VP.


 (Asyn-syn dual mode sending box. support zoom automatically, can play live streaming from HDMI input directly without video processor)
HD-A6 box 2048*1024
(Rộng nhất 3840, Cao nhất 4096) có WiFi
HD-A5 box 1280*720 (có WiFi)
HD-A4 box 800*600 (có WiFi)
Card phát Online/Offline.
 (Asyn-syn dual mode sending card)
HD-B6 card 1280*720 (có WiFi)
Card Offline Full màu.
(Full color Asyn controller)
HD-D05 640*64,(Không chạy đc video) (có WiFi)
HD-D06 1024*64;512*128,(Không chạy đc video) (có WiFi)
HD-D15 640*64,(Có chạy được video)
HD-D35 1024*64;512*128, (Có chạy được video)
HD-C15C 384*320 ;
HD-C35 1024*512
HD-C35C 1024*512
Card Offline full màu có WiFi.
(WIFI version Full color Asyn controller)
HD-A3 box 1280*512
HD-D15+WiFi 640*64, (Có chạy được video)
HD-D16 640*64,(Có chạy được video) ( kèm WiFi)
HD-D35+WiFi 1024*64;512*128,(Có chạy được video)
HD-D36 1024*64;512*128,(Có chạy được video) ( kèm WiFi)
HD-C15C+WiFi 384*320 ;
HD-C16C 384*320 ; (Rộng nhất 8192 điểm ảnh) (có WiFi và Relay)
HD-C35+WiFi 1024*512;
HD-C36C 1024*512;  (Rộng nhất 8192 pixels) (có WiFi và Relay)
HD-C35C+WiFi 1024*512
Card thu HD.
(Receiving card )
HD-R500 256*128  128*256(indoor16s or 32s)
HD-R512S/R512T 256*192 128*384(indoor16s or 32s)
HD-R508T 256*192 128*384(indoor16s or 32s)
HD-R516T 256*512 (16 * hub75e)
Mạch hiển thị màn hình LCD dùng quảng cáo.
(LCD Android motherboard)
HD-40S(1+8GB) 40i
HD-M21(2+8GB) RK3288
HD-M21(2+16GB) RK3288
HD-M21(4+16GB) RK3288
HD-M21(4+32GB) RK3288
HD-M21(4+64GB) RK3288
HD-M30(4+16GB) RK3399
HD-M30(4+64) RK3399

 

2. Card điều khiển đơn và đôi màu. (Điện thoại dùng APP "LedArt", Phần mềm máy tính dùng "HD2020")

Loại điều khiển Model Khả năng quản lý (Rộng*Cao)
Dùng kết nối cổng USB. HD-U6A 320*32
HD-U60 512*32
HD-U6B 1024*48
HD-U62 512*641536*16
HD-U63 512*1282048*32
HD-U64A 512*2563072*32  (on-board 16*hub12 8*hub08)
Dùng kết nối WiFi (chỉ có WiFi) HD-W00 320*32                       (2*hub12)
HD-W02 512*32                       (2*hub12)
HD-W03 768*32                       (3*hub12)
HD-W04 1024*32                     (4*hub12)
Dùng kết nối WIFI+USB. HD-W60  512*32
HD-W6B  1024*48
HD-WF1 640*32                      (1*hub75)
HD-WF2 768*64                      (2*hub75)
HD-WF4 768*128                    (4*hub75)
HD-W62 1024*64,2048*32
HD-W63  1024*128,3072*32
HD-W64A 1024*256,4096*64  (on-board 16*hub12 8*hub08)
Dùng kết nối LAN+USB. HD-E62 1024*64,2048*32
HD-E63  1024*128,3072*32
HD-E64  1024*256,4096*64
Dùng kết nối LAN+USB+WiFi. HD-W66 2048*512,8192*128

 

3. Bộ xử lý hình HD. (Phần mềm điều khiển "HD Show")

Loại điều khiển Model Khả năng quản lý (Rộng*Cao)
VP tích hợp card phát + WiFi.
(All-in-One VP series processor. sender included, supported WiFi.)
HD-VP210 1280*1024 (2 in 1 : Tích hợp chức năng card phát và Bộ xử lý, hỗ trợ USB))
HD-VP410 1920*1200 (2 in 1 :  Tích hợp chức năng card phát và Bộ xử lý, hỗ trợ USB)
HD-VP620 Support PIP,POP,  Tích hợp chức năng card phát và Bộ xử lý 6 cổng mạng xuất. (3 card phát)
HD-VP820 Support PIP,POP,  Tích hợp chức năng card phát và Bộ xử lý 8 cổng mạng xuất. (4 card phát)
HD-VP1220 Support PIP,POP,  Tích hợp chức năng card phát và Bộ xử lý 12 cổng mạng xuất. (6 card phát)
HD-VP1620 Support PIP,POP,  Tích hợp chức năng card phát và Bộ xử lý 16 cổng mạng xuất. (8 card phát)
Bộ xử lý hình
(LED Video processor)
HD-P601 5*input port, 3*output, Hỗ trợ USB và audio.
HD-P601-SDI Có cổng SDI truyền hình cho camera.
HD-P703 7*Cổng vào, 4*Cổng ra
HD-P703-SDI 8*Cổng vào, 4*Cổng ra
Bộ xử lý hình 4K.
(4K video processor)
HD-P903 Bộ xử lý hình 4K (4K video processor)

 

4. Phụ kiện dùng chung và HUB nối các loại.

Loại điều khiển Model Chức năng
 Module GPS gắn SIM 4G (4G network module) 4G module Kết nối mạng inter bằng SIM 4G (4G network access to Internet)
Module địch vị GPS gắn SIM 3G. (GPS module) GPS module Định vị vị trí và chức năng định vị (GPS time correction or location function)
Cảm biến dùng cho card điều khiển. (Sensors) S208 sensor kit 1 Tốc độ gió, hướng gió, remote control, nhiệt độ, độ ẩm, độ sáng, PM2.5, PM10.
(Wind speed, wind direction, remote control, temperature, humidity, brightness, remote control, PM2.5, PM10)
S208 sensor kit 2 Tốc độ gió, hướng gió, remote control, nhiệt độ, độ ẩm, độ sáng, PM2.5, PM10, độ ồn)
(Wind speed, wind direction, remote control, temperature, humidity, brightness, remote control, PM2.5, PM10, noise)
S108 sensor box Nhiệt độ + độ sáng + độ ẩm + IR remote.
(temperature+lightness+humidity+IR remote)
lightness-S107 Hiển thị độ sáng tự động (show brightness automatically)
S108 with PM2.5/PM10 Nhiệt độ + độ sáng + độ ẩm + IR remote và PM2.5
(temperature+lightness+humidity+IR remote and PM2.5)
Temp+hum AM2301 Nhiệt độ và đổ ẩm
IR remote Dùng điều khiển IR để đổi nội dung chương trình.
lightness-2 Tự động đổi độ sáng.
Temp 18B20 Cáp dài 1m (Chống nước)
HUB nối ra module (HUB adapter) HUB08  8*hub08
HUB12-16 Đơn màu và đôi màu 16*hub12
HUB75E-5 5*hub75E
HUB75B-4 4*hub75B
HUB75B-8 8*hub75B
HUB75E-10 10*hub75E

 

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được công khai. * là trường bắt buộc bạn phải điền.

Danh mục

Sản phẩm khuyến mại

Lên đầu trang