Mỏ hàn TU-093

 

150.000₫

Kẹp cá sấu

 

25.000₫

Kìm cắt

 

50.000₫

Bộ dây nguồn cabinet

 

180.000₫

Chụp vặn nam châm

 

30.000₫

Cáp DVI - HDMI 2m

 

200.000₫

Kìm kẹp đầu cáp

 

170.000₫

Mỏ hàn H-604

 

120.000₫

Kìm tút dây HONY

 

60.000₫

Cáp 16 ma trận 70m

 

300.000₫

30 đầu kẹp cáp

 

36.000₫

Cáp nguồn màn hình

 

20.000₫

Đầu chuôi Led dây 220 RGB

 

45.000₫

Đầu chuôi Led dây đơn màu 220

 

10.000₫

Jack Adapter

 

3.000₫

Kẹp nối RGB

 

5.000₫

Jack DC

 

6.000₫

Dây bẹ

 

160.000₫

Dây điện đơn

 

70.000₫

Dây điện đôi

 

150.000₫

Điện trở

 

10.000₫

Thanh nhôm U 1m

 

9.000₫

Đầu hàn

 

10.000₫

Mỏ hàn trung bình

 

45.000₫

Kìm Hobo lớn

 

50.000₫

Nhựa thông

 

5.000₫
Lên đầu trang