Card HD-WF4

195.000₫

Thẻ nhớ SD128mb Huacan

80.000₫

Bộ hạ áp 9-36VDC ra 5V60A BN

570.000₫

Bộ hạ áp 9-36VDC ra 5V40A BN

450.000₫

Bộ hạ áp 9-36VDC ra 5V30A BN

330.000₫

Card HD - U61

120.000₫

LED 3 bóng lotoo 1.5W 7515 RGB

2.800₫

Mạch Dimmer chỉnh trực tiếp

90.000₫

Card Điều Khiển HD - D30 có Wifi

995.000₫

Card HD - D35 Wifi + Alten

950.000₫

Cuộn dây LED Neon RGB

480.000₫

LED cây hộp đèn ngoài trời

24.000₫

Dây điện đỏ đen 2 x 1.5 10m

60.000₫

Dây cáp bus 20cm ( bịch 5 cái)

30.000₫

Nguồn 12V20A dày Chengliang

240.000₫

Nguồn đũa 12V6A HT

110.000₫

Led Driver MY100W

50.000₫

Led Driver 20W(0.75)30W(0.5)

65.000₫

Led Driver 20W(1)30W(0.75)

30.000₫

Led Driver 30W(1)50W(0.75)

45.000₫

Mạch hào quang ONELED

110.000₫

LED cây hộp đèn trong nhà 1m

15.000₫
Trang:
Lên đầu trang