Điều khiển H803SA

2.550.000₫

Mã sản phẩm: HTL668

Nhà sản xuất: China

Mạch điều khiển LED full có thể chạy đc 8192 pixels thích ứng hầu hết các dòng IC phần mềm LED Build

I. Thông tin sản phẩm

H803SA hỗ trợ tối đa 8192 pixel, nó có thể hoạt động với bảng điều khiển DMX. Nhiều H803SA có thể hoạt động ở chế độ đồng bộ.

H803SA hỗ trợ các chip sau: LPD6803, LPD8806, LPD6812, LPD6813, LPD1882, LPD1889, LPD1883, LPD1886, DMX512, HDMX, APA102, MY9221, P9813, LD1510, LD1512, LD15309, LD151932, UCS190690129091932, UCS1CS6901290 WS2801, WS2803, WS2811, DZ2809, SM16716, TLS3001, TLS3002, TM1812, TM1809, TM1804, TM1803, TM1914, TM1926, TM1829, TM1906, INK1003, BS0825, TLS3002, TM1812, TM1809, TM1804, TM1803, TM1914, TM1926, TM1829, TM1906, INK1003, BS0825, BS0815, BS0901, DM412, DM1320413, DM412, DM1320413, DM412, DM1320413, DM412, DM13204, DM412 DM134, DM135, DM136, 74HC595, 6B595, MBI6023, MBI6024, MBI5001, MBI5168, MBI5016, MBI5026, MBI5027, TB62726, QED3110, vv...

Phần mềm sử dụng là "LED Build Software".

- Đối với chip ba dòng và bốn dòng, H803SA chỉ có thể xuất ra bốn cổng, mỗi cổng kiểm soát tối đa 2048 pixel.

- Đối với chip dòng đơn và dòng đôi, H803SA có thể xuất ra tám hoặc bốn cổng, mỗi cổng điều khiển tối đa 1024 pixel khi xuất ra tám cổng, nhưng kiểm soát 768 pixel khi điều khiển P9813 và LPD6813; mỗi cổng kiểm soát tối đa 2048 pixel khi đầu ra bốn cổng, nhưng kiểm soát 1536 pixel khi điều khiển P9813 và LPD6813.

 

Lưu ý :

Số điểm ảnh tối đa mà mỗi cổng có thể điều khiển chỉ có nghĩa là khả năng đầu ra của bộ điều khiển, tín hiệu thực tế có thể truyền đến cuối hay không phụ thuộc vào hiệu suất của đèn, EMI của bộ nguồn chuyển mạch và tổng nhiễu của kỹ thuật.

 

II. Tính năng

1. Tám cổng đầu ra, điều khiển tối đa 8192 pixel, mỗi cổng điều khiển tối đa 1024 pixel.

2. Thẻ SD hỗ trợ định dạng FAT32, FAT16; dung lượng tối đa là 64G byte, lưu trữ lên đến 64 tệp DAT.

3. Nhiều H803SA có thể được đồng bộ hóa với nguồn điện AC.

4. H803SA có thể được kết nối với bảng điều khiển DMX, thay thế tệp, điều chỉnh tốc độ và độ sáng cũng như có sự kết nối nhanh chóng.

5. Các nút và màn hình LCD thuận tiện để cài đặt các thông số.

6. Hỗ trợ chức năng mã hóa hạn chế số bật nguồn và mã hóa tệp DAT

 

III. Hướng dẫn vận hành

1. Thẻ SD phải được định dạng thành FAT32 hoặc FAT16 sau nhiều lần xóa hoặc thêm tệp. Hỗ trợ SDHC (thẻ SD dung lượng cao), dung lượng tối đa là 64G byte, lưu trữ lên đến 64 tệp DAT, được phát dựa trên tên tệp theo thứ tự bảng chữ cái.

2. Tám cổng đầu ra, điều khiển tối đa 8192 pixel. Mỗi cổng kiểm soát tối đa 1024 pixel. Hoặc đầu ra bốn cổng, mỗi cổng điều khiển tối đa 2048 pixel, cổng 5 đến 8 là bản sao lưu của cổng 1 đến 4.

3. Hàng đầu tiên của màn hình LCD hiển thị mô hình bộ điều khiển; hàng thứ hai hiển thị tên tệp đang phát và số thứ tự.

4. Ba nút là "mode", "-" và "+". Nhấn "mode" để chuyển chế độ, nhấn "-" hoặc "+" để cài đặt. Hai giây sau khi nhấn nút, các thông số sẽ được lưu trong bộ điều khiển, tám giây sau, đèn nền sẽ tắt.

- FileX:

X là số thứ tự và đề cập đến tên tệp DAT đang phát. Nhấn "+" để chuyển sang tệp tiếp theo, nhấn "-" để chuyển đến tệp trước đó.
 

- Clk Rate:

Đề cập đến tần số quét đồng hồ, phạm vi là 0,1M - 12,5M.

- Speed

Tốc độ phát dao động từ 1-100 khung hình/giây, tốc độ phát phải được đặt giống nhau khi nhiều bộ điều khiển được đồng bộ hóa với nguồn điện AC.

- Bright:

Phạm vi độ sáng là 0-15. Đối với P9813, LPD6813, không thể điều chỉnh độ sáng.

- CycleMode:


"All" đề cập đến việc phát tất cả các tệp DAT trong thẻ SD theo hình tròn; "Single" đề cập đến việc phát tệp hiện tại và có thể được chuyển bằng "+" hoặc "-"

- PortOutMode:

-- Đối với chip dòng đơn:
--- Chế độ cổng ra: Chọn đầu ra 245 hoặc RS485
--- Đảo ngược màu sắc: Đảo ngược màu hoặc không

- DMXAddress:

Giá trị ban đầu mặc định của địa chỉ DMX là 1, chiếm ba kênh, ba kênh tương ứng là tệp, tốc độ và độ sáng và phạm vi từ 0 đến 255.

- ChannelNum:

H803SA chiếm 6 kênh, địa chỉ ban đầu là 1, nghĩa là H803SA chiếm địa chỉ 1 đến 6. Nếu địa chỉ ban đầu là 2, H803SA chiếm địa chỉ 2 đến 7.

 • Kênh 1: độ sáng
  • --- Mức độ sáng 0: giá trị kênh 0
  • --- Mức độ sáng 1: giá trị 1 đến 16
  • --- Mức độ sáng 2: giá trị 17 đến 31
  • --- ...
  • --- Mức độ sáng 16: giá trị 241 đến 255
 • Kênh 2: thành phần màu đỏ
 • Kênh 3: thành phần màu xanh lá cây
 • Kênh 4: thành phần màu xanh lam
 • Kênh 5: số tệp
  • --- Giá trị 0 đến 3: tệp 1
  • --- Giá trị 4 đến 7: tệp 2
  • --- Giá trị 8 đến 11: tệp 3
  • ...
 • Kênh 6: Tốc độ phát: Tốc độ thực tế = tốc độ được thiết lập với các nút * giá trị kênh (0 ~ 255) / 255

 

- Set DAT Password:Nhấn phím MENU để vào cài đặt mật khẩu tệp DAT của bộ điều khiển. Khi mật khẩu của tệp DAT được mã hóa và bộ điều khiển không nhất quán, bộ điều khiển sẽ không xuất dữ liệu (Lỗi mật khẩu sẽ hiển thị trên màn hình). Chỉ khi mật khẩu của tệp DAT và mật khẩu của tệp bộ điều khiển nhất quán hoặc khi thẻ SD không chứa tệp DAT được mã hóa, bộ điều khiển sẽ xuất dữ liệu.Xóa mật khẩu của tệp DAT của bộ điều khiển: Bạn có thể xóa mật khẩu đã đặt trước khi đặt lại.

 

5. Đặt mật khẩu: trên màn hình "LED Build Software", nhấp vào "Setting" - "mã hóa bộ điều khiển", bật lên hộp thoại mã hóa, phương pháp mã hóa là giới hạn số lần bật nguồn.

IV. Giải thích

1. Đối với P9813 và LPD6813, H803SA kiểm soát tối đa 6144 pixel. Đầu ra tám cổng, mỗi cổng điều khiển tối đa 768 pixel; đầu ra bốn cổng, mỗi cổng điều khiển tối đa 1536 pixel.

2. Số cổng phải là tám hoặc bốn, có nghĩa là chọn "tám dòng với một phụ" hoặc "bốn dòng với một phụ" trong phần mềm.

3. LD151x và LD153x chỉ hỗ trợ chế độ 8-bit.

4. Đối với các chip có mức thang độ xám lớn hơn 256, bộ điều khiển đã thực hiện loại bỏ GAMMA, đối với các chip có mức thang độ xám nhỏ hơn 256, bạn phải đặt GAMMA trong phần mềm. LPD6812 là cấp độ thang độ xám 1024; LPD1886, TLS3001, BS0901 và BS0815 là 4096 cấp thang độ xám; DM412 và MBI6024 là cấp độ xám 65535.

5. Đồng hồ của LPD6812, LPD1883 và LPD1886 phải được đặt thành 1,13M hoặc 1,04M; xung nhịp của TM1812, LPD1882, WS2811, TM1829, TM1926 và TM1914 và một số chip trình tự thời gian tương tự khác phải được đặt thành 0,78M, 0,73M hoặc 0,39M.

6. Khi H803SA được kết nối với bảng điều khiển hoặc hộp điều khiển đèn thông minh, chế độ phát lại phải được đặt thành phát lại một tệp và mã địa chỉ phải được đặt thành mã địa chỉ được phân bổ của bảng điều khiển hoặc hộp điều khiển đèn thông minh.

7.Khi bộ điều khiển được đặt ở chế độ 6 kênh, bộ điều khiển chiếm 6 kênh, 1 độ sáng, 2 thành phần màu đỏ, 3 thành phần màu xanh lá cây, 4 thành phần màu xanh lam, 5 tệp và 6 tốc độ.

Khi bộ điều khiển được đặt ở chế độ 3 kênh, bộ điều khiển sẽ chiếm 3 kênh, 1 tệp, 2 tốc độ và 3 độ sáng.

V. Chức năng đặc biệt

1. Khi đầu ra bốn cổng, các cổng 5 đến 8 là bản sao lưu của cổng 1 đến 4.

2. Ở góc dưới bên phải của trang hiển thị độ sáng, "AC" có nghĩa là nguồn điện AC, có chức năng đồng bộ hóa; "DC" có nghĩa là nguồn điện DC.

3. Hiển thị "Please insert SD" có nghĩa là bạn chưa lắp thẻ SD hoặc chưa lắp đúng cách.

4. "Reading....." có nghĩa là đọc thẻ SD.

5. "Not DAT File" có nghĩa là thẻ SD không có tệp DAT hợp lệ bên trong.

6. "Used time over" có nghĩa là bộ điều khiển đã được mã hóa và thời gian sử dụng đã hết.

7. Hiển thị "Port number err" và "Pixel is too much", có nghĩa là lỗi số cổng hoặc số điểm ảnh quá nhiều.

8. "Init..." có nghĩa là đọc thẻ SD thành công và bắt đầu.

 

VI. Giao diện

Các chip dòng đơn và dòng đôi cho ra 8 cổng, chip 3 dòng và 4 dòng cho ra 4 cổng.

GND

CLK1

DAT1

GND

CLK2

DAT2

GND

CLK3

DAT3

GND

CLK4

DAT4

GND

CLK5

DAT5

GND

CLK6

DAT6

GND

CLK7

DAT7

GND

CLK8

DAT8

GND

D-1

D+1

GND

D-2

D+2

GND

D-3

D+3

GND

D-4

D+4

GND

D-5

D+5

GND

D-6

D+6

GND

D-7

D+7

GND

D-8

D+8

GND

CLK1

DAT1

GND

LAT1

OE1

GND

CLK2

DAT2

GND

LAT2

OE2

GND

CLK3

DAT3

GND

LAT3

OE3

GND

CLK4

DAT4

GND

LAT4

OE4

 

VII. Thông số kỹ thuật

Đầu vào

DC24V

Công suất tiêu thụ

1.5W

Số Pixel

8192

Trọng lượng

0.8Kg

Kích thước

L189 x W123 x H40

 

Hình ảnh sản phẩm:

Điều khiển H803SA

Điều khiển H803SA

Điều khiển H803SA

Điều khiển H803SA

Điều khiển H803SA

Điều khiển H803SA

Điều khiển H803SA

Lưu ý:
- Từ ngày 01/11/2019, LED Hiệp tân chính thức áp dụng "Chính sách bảo hành" mới, nội dung chính sách Quý Khách hàng có thể tham khảo bên dưới.
- Để xem lại chính sách bảo hành cũ trước áp dụng trước ngày 01/11/2019, vui lòng xem tại đây.

Quý khách lưu ý:  khi mua hàng tại cửa hàng LED Hiệp Tân quý khách hãy chắc chắn rằng đã đọc hiểu và chấp nhận các quy định đổi – trả - bảo hành của LED Hiệp Tân, nếu quý khách không đồng ý với các quy định dưới đây quý khách có thể từ chối mua hàng.

 

Quy định chung:

  • Tem bảo hành của cửa hàng không bị rách, còn trong hạn bảo hành.
  • Thời hạn bảo hành của sản phẩm được ghi kèm theo tên của sản phẩm khi xuất phiếu bán hàng.
  • Thời gian trả bảo hành kể từ khi tiếp nhận sản phẩm là 5 ngày làm việc.
  • Những sản phẩm phải gửi ra nước ngoài để bảo hành có thể phải chờ 3 đến 6 tháng
  • Quy định đổi trả , bảo hành chỉ có hiệu lực với khách hàng có thông tin người mua và số điện thoại đúng trên hệ thống.
  • Các sản phẩm đã bảo hành cửa hàng sẽ lưu lại trong 45 ngày, nếu sau 45 ngày quý khách không nhận hàng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sản phẩm.

 

Sản phẩm bộ nguồn chuyển điện hạ áp điện tử:

Các điều kiện để được bảo hành:

  • Sản phẩm không bị nước hoặc chất lỏng lọt vào.
  • Sản phẩm không dùng quá công suất. (khi phát hiện mạch PCB bị vàng,cháy hay đổi màu thì được coi là sử dụng quá công suất).
  • Sản phẩm sử dụng đúng quy cách (không Bắn đinh ốc xuyên vỏ hoặc dùng vít quá dài gây chập linh kiện bên trong, không lắp đặt đúng chiều gây nước vào trong đối với nguồn chống mưa).

Phương thức bảo hành:

  • Sản phẩm được đổi mới trong vòng 120h (5 ngày) kể từ thời điểm bán dán lại tem và được bảo hành tiếp theo.
  • Sản phẩm đã bán từ 5 ngày trở lên được sửa chữa, dán lại tem và bảo hành tiếp theo.

 

Sản phẩm Card điều khiển màn hình LED:

Các điều kiện để được bảo hành:

  • Sản phẩm không bị chết đèn báo nguồn và đèn báo tín hiệu (đèn RUN)
  • Sản phẩm không bị rớt mất linh kiện, cày tróc mạch.
  • Sản phẩm không bị nổ IC, nứt, biến dạng linh kiện, cong vênh.
  • Sản phẩm không bị nước vào, oxi hóa mạch PCB và chân linh kiện.
  • Sản phẩm không bị dính keo các loại như keo 502, keo DOG, keo silicone...

Phương thức bảo hành:

  • Đổi một lần sản phẩm mới 100%, không bảo hành tiếp theo.

 

Đèn pha led:

Các điều kiện để được bảo hành:

  • Sản phẩm không bị rơi, móp méo, bể kính
  • Sản phẩm không bị rách tem bảo hành.

Phương  thức bảo hành:

  • Sản phẩm được sửa chữa và bảo hành tiếp theo.

 

Sản phẩm Tấm đèn led ma trận:

Các điều kiện để được bảo hành:

  • Sản phẩm không bị nước vào bo mạch.
  • Sản phẩm không bị quá điện áp.( quá điện áp led sáng không quét được hoặc chết đốm toàn diện)
  • Sản phẩm khộng bị Oxi hóa bản mạch PCB (dấu hiệu sử dụng trong môi trường ẩm ướt)
  • Sản phẩm không bị tác động ngoại quan như đánh rơi, nứt, móp méo, bong tróc bóng đèn tại các góc cạnh..

Phương  thức bảo hành:

  • Sản phẩm được nhận lại sửa chữa và bảo hành tiếp theo

 

QUY ĐỊNH ĐỔI - TRẢ HÀNG

 

I. Quy định chung:

  • Cửa hàng chỉ hỗ trợ đổi hàng 1 lần.
  • Hàng hoá trả phải có giá trị bằng hoặc lớn hơn giá trị hàng được đổi
  • Khách hàng đổi và trả sản phẩm thì Sản phẩm phải còn nguyên vẹn chưa qua sử dụng (không bị trầy xước, biến dạng, dính keo, chưa xé bọc và còn đầy đủ các phụ kiện kèm theo như vỏ hộp, bao xốp chuyên dụng, sách hướng dẫn, đĩa cài, …) và phiếu bán hàng.
  • Các sản phẩm không đủ các điều kiện đã được quy định trong bảng này cửa hàng từ chối đổi – trả hàng hoá.

II. Phí, thời gian đổi và trả sản phẩm:

  • Quý khách được đổi hàng miễn phí trong vòng 03 ngày kể từ ngày bán, kể từ ngày mua hàng thứ 4 đến ngày mua hàng thứ 7 quý khách được đổi hàng với mức chiết khấu đổi là 10% theo giá bán.
  • Quý khách được trả lại hàng miễn phí trong vòng 24h (1 ngày) kể từ thời điểm bán, từ ngày mua thứ 2 đến ngày mua thứ 3 (48h)  quý khách được trả hàng với mức chiết khấu trả là 15% theo giá bán.

III. Điều kiện đổi hàng:

  • Chỉ áp dụng đối với hàng LED HIỆP TÂN bán và không áp dụng đối với các sản phẩm là linh kiện phụ kiện, hàng cắt ra, phân ra để bán lẻ , quà tặng ...

 

Sản phẩm đã xem

Lên đầu trang