LED MPLAYER 2.0.3 (Card Q1 plus)

Hướng dẫn Download

LED PLAYER 6.1.5 (Card A2c, U4, T8, XC2....

Hướng dẫn Download
LED SyncPlayer Setup V1.0.4 (Card V9) Hướng dẫn Download
LED MEDIAPLAYER Hướng dẫn Download
LED PLAYER 5.2 (phiên bản cũ) Hướng dẫn Download
HD2016 V6.42 (Card U6B, U61, U62, W61, E62...) Hướng dẫn Download

HD2018 V1.01 (bản cập nhật mới nhất của HD2016)

Hướng dẫn Download
HDplayer.6.1.41.0 (Card D10, D20, D30, C10, C30...) Hướng dẫn Download
APP dùng cho điện thoại hệ điều hành Android card điều khiển HD Hướng dẫn Download
APP dùng cho điện thoại hệ điều hành IOS card điều khiển HD Hướng dẫn Download
Nạp mạch LED đơn 4U (Bản 6652 mới nhất) Hướng dẫn Download
ONELED V3 Hướng dẫn Download
LED Full Mini Hướng dẫn Download
Smartfull Music Hướng dẫn Download
Phần mềm Magic Karaoke nháy theo nhạc V4 và V5 (23/5/2018) Hướng dẫn Download
LED Build_V4_35 Hướng dẫn Download
Filmware update dành cho card listen đơn sắc và 3 màu Hướng dẫn Download
LED Studio V12.64 (Linsn) Hướng dẫn Download
VJ Arkaos 1.22 Hướng dẫn Download
Vmix. Pro ( trộn video) Hướng dẫn Download
Resolume Arena 5.1.4 Hướng dẫn Download
Driver cổng chuyển đổi USB - LAN 1000mbps (USB-RJ45) Hướng dẫn Download
Driver cổng chuyển đổi USB - Serial Y-105 (USB-COM) Hướng dẫn Download
APP dùng cho điện thoại hệ điều hành Android card điều khiển Listen Hướng dẫn Download
APP dùng cho điện thoại Iphone cho card điều khiển Listen Hướng dẫn Download
LED EDIT 2048SD (điều khiển màu hồng) Hướng dẫn Download
Teamviewer điều khiển máy tính từ xa Hướng dẫn Download
Ultraviewer điều khiển máy tính từ xa Hướng dẫn Download

 

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được công khai. * là trường bắt buộc bạn phải điền.

Danh mục

Sản phẩm khuyến mại

Lên đầu trang