Hướng dẫn giải pháp kết nối nhiều RV908

1> Phân chia đôi

Có nghĩa là chỉ sử dụng một nửa chiều cao đầu ra của thẻ nhận và phần còn lại được sử dụng làm đầu ra chiều rộng.

Chức năng:

1- Tốc độ làm tươi của đèn LED sẽ tăng gấp đôi

2- Chiều rộng tải sẽ được tăng lên mà không thay đổi về tốc độ làm mới ban đầu

Các card nhận: RV908H, RV908T, RV908M, RV908N. Kết nối được hiển thị trong sơ đồ dưới đây.

2> Chia cho ba

Có nghĩa là chỉ một phần ba chiều cao đầu ra của thẻ nhận là được sử dụng và phần còn lại được sử dụng làm đầu ra chiều rộng.

Chức năng:

1- Tốc độ làm tươi của đèn LED sẽ tăng gấp ba lần

2- Chiều rộng đã tải sẽ được tăng lên mà không thay đổi về tốc độ làm mới ban đầu

Các mẫu thẻ nhận: RV908H, RV908T, RV908M, RV908N. Kết nối được hiển thị trong sơ đồ dưới đây.

3> Chia cho 4

Có nghĩa là chỉ có một phần tư chiều cao đầu ra của thẻ nhận là được sử dụng và phần còn lại được sử dụng làm đầu ra chiều rộng

Chức năng:

1- Tốc độ làm tươi của đèn LED sẽ tăng gấp bốn lần

2- Chiều rộng đã tải sẽ được tăng lên mà không thay đổi về tốc độ làm mới ban đầu.

Các mẫu thẻ nhận: RV908H, RV908T, RV908M, RV908N. Kết nối được hiển thị trong sơ đồ dưới đây

 

Bình luận (82)

 1. 1
  1 - 22/07/2022 Trả lời
  1
 2. 1
  1 - 22/07/2022 Trả lời
  1
 3. 1
  1 - 22/07/2022 Trả lời
  1
 4. 1
  1 - 22/07/2022 Trả lời
  1
 5. 1
  1 - 22/07/2022 Trả lời
  1
 6. 1
  1 - 22/07/2022 Trả lời
  1
 7. 1
  1 - 22/07/2022 Trả lời
  1
Trang:

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được công khai. * là trường bắt buộc bạn phải điền.

Danh mục

Sản phẩm khuyến mại

Lên đầu trang