Cách thực hiện cài đặt thông minh trên card LINSN

I. Quy tắc chung

1. Kết nối đúng phần cứng: PC với thiết bị gửi tới thẻ nhận tới mô-đun

2. PC kết nối trực tiếp với thẻ gửi (không có bộ xử lý video)

3. Chế độ hiển thị của PC:

a) Scale and layout: 100%

b) Resolution: chọn Recommended

c) Multiple displays: Duplicate these displays

4. Cách đặt Chế độ hiển thị của PC:

Click chuột phải, chọn "Display settings"

Cấu hình thông số như trên

II. Cài đặt phần mềm LedSet

1. Bật LedSet, sau đó kiểm tra trạng thái

a. Dưới đây hiển thị trạng thái chính xác (Đang gửi thẻ: Đèn đỏ: Rắn; Đèn xanh: Nhấp nháy)

b. Kiểm tra cáp DVI và cáp USB B và Chế độ hiển thị của PC (thay thế nếu cần)

2. Màn hình cấu hình

Click chuột trái vào "Screen Configuration"

a. Sender:

Chế độ hiển thị của thẻ gửi: được giữ nguyên với Độ phân giải khuyến nghị của PC

Bước 1: Chọn cùng độ phân giải với PC

Bước 2: Bấm Save to Sender

b. Receiver

Bước 1: Click chuột trái vào Receiver

Bước 2: Click chuột trái vào Intelligent Setup để tạo RCG

Cài đặt thông minh

Quy tắc tổng quan: chọn cài đặt cụ thể theo thông tin của Mô-đun

A. Hướng dẫn thiết lập thông minh 1 (nhấp vào Tiếp theo để hướng dẫn thiết lập thông minh 2)

1: Display type: màu của mô-đun: RGB chứa 3 màu có nghĩa là màu đầy đủ

2: Dirver IC: nếu bạn có thể tìm thấy nó trong biểu mẫu, hãy chọn nó; nếu không, hãy chọn General

3: Module type: X nghĩa là điểm ảnh ngang (Chiều rộng); Y có nghĩa là Pixel dọc (Chiều cao)

Regular (Pixel ngang có thể được chia cho 16, chẳng hạn như 16, 32, 481, 64, 80)
Complex (Pixel ngang KHÔNG thể chia cho 16, chẳng hạn như 52 )

4: Data group/port: định nghĩa của PORT

R1,G1,B1 có nghĩa là 1 nhóm RGB; R2,G2,B2 có nghĩa là một nhóm RGB khác, 
làm cho nó có 2 nhóm RGB. Xem định nghĩa của HUB75E PORT

5: Row decode mode: chọn IC giải mã của mô-đun

6: Card Mode: sử dụng Normal trước; nếu không hoạt động, hãy chọn Chế độ làm việc theo loại Thẻ nhận (ví dụ: RV908M32, chọn 24 dữ liệu cho RV908)

B. Hướng dẫn cài đặt thông minh 2

Trạng thái thiếu trắng hoặc thiếu B: chọn trạng thái khác nhau tùy theo phản ứng của mô-đun

C. Hướng dẫn cài đặt thông minh 4

Thay đổi độ sáng: chọn trạng thái khác nhau theo phản ứng của mô-đun

D. Hướng dẫn cài đặt thông minh 5

Thay đổi màu sắc: chọn trạng thái khác nhau theo phản ứng của mô-đun

E. Hướng dẫn cài đặt thông minh 6

Bright Rows: chọn trạng thái khác nhau theo phản ứng của mô-đun và thực hiện tính toán đơn giản

1: số vạch sáng của một môđun đơn lẻ

2: nếu 2 vạch sáng và giữa 2 vạch sáng có 7 vạch dòng đen, sau đó hàng Khoảng cách là 8 (bằng 7 (dòng màu đen) +1)

F. Vẽ dấu chấm: vẽ dấu chấm trên vị trí cụ thể của trang này theo vị trí chấm nhấp nháy của một mô-đun đơn lẻ

1: đối với mô-đun Phức tạp (chẳng hạn như 52x52 pixel)), nhấp vào Dấu chấm trống khi không dấu chấm nhấp nháy trên mô-đun

2: quay lại một chấm cuối cùng

3: khởi động lại để vẽ dấu chấm

4: làm theo cách vẽ dấu chấm trước đây

5: quay lại Hướng dẫn thiết lập thông minh 6

6: đã hoàn tất vẽ dấu chấm

7: thoát cài đặt thông minh

8: tải excel của cách vẽ dấu chấm

9: lưu excel của cách vẽ dấu chấm

G. Tối ưu hóa các thông số: thay đổi cấu hình để tạo tầm nhìn của đèn LED màn hình tốt hơn

1: pixel tải tối đa của một thẻ nhận (Ví dụ: Bộ thu thẻ 1 đang tải 128x192 pixel, thẻ nhận 2 đang tải 96x192, ở đó chúng tôi đầu vào 128 (Chiều rộng) x 192 (Chiều cao))

2: thay đổi cấu hình để làm cho màn hình LED trông đẹp hơn

H. Gửi và lưu dữ liệu vào thẻ Bộ thu và lưu RCG trên PC

a) Bấm Send to receiver: để gửi dữ liệu đến thẻ thẻ nhận

b) Bấm Save to Receiver: để lưu dữ liệu vào thẻ nhận

c) Bấm Save to file: để lưu dữ liệu vào tệp RCG để chúng tôi có thể tải lần tới

I. Kết nối màn hình: (nhìn từ phía trước của màn hình LED)

1: Đang tải pixel của từng thẻ nhận đơn lẻ

2: Cáp Lan của cổng U và cổng D từ thẻ gửi đến thẻ nhận

3: Số thẻ bộ thu ngang và thẻ bộ thu dọc

 

Bình luận (83)

 1. 1
  1 - 22/07/2022 Trả lời
  1
 2. 1
  1 - 22/07/2022 Trả lời
  1
 3. 1
  1 - 22/07/2022 Trả lời
  1
 4. 1
  1 - 22/07/2022 Trả lời
  1
 5. 1
  1 - 22/07/2022 Trả lời
  1
 6. 1
  1 - 22/07/2022 Trả lời
  1
 7. 1
  1 - 22/07/2022 Trả lời
  1
Trang:

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được công khai. * là trường bắt buộc bạn phải điền.

Danh mục

Sản phẩm khuyến mại

Lên đầu trang