Sale

Mỏ hàn keibo 60w

Giá gốc: 78.000₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Mỏ hàn TU-093

Giá gốc: 195.000₫
Đang giảm giá: 21%
Sale

Kẹp cá sấu

Giá gốc: 32.500₫
Đang giảm giá: 8%
Sale

Kìm cắt

Giá gốc: 65.000₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Kìm kẹp đầu cáp tấm ma trận

Giá gốc: 221.000₫
Đang giảm giá: 28%

Mỏ hàn H-604

156.000₫
Sale

Kìm tút dây HONY HY-150

Giá gốc: 78.000₫
Đang giảm giá: 13%
Sale

Đầu hàn

Giá gốc: 13.000₫
Đang giảm giá: 23%

Mỏ hàn trung bình

58.500₫

Kìm Hobo lớn

50.000₫
Lên đầu trang