Mỏ hàn keibo 60w

60.000₫

Mỏ hàn TU-093

155.000₫

Kẹp cá sấu

30.000₫

Kìm cắt

50.000₫

Kìm kẹp đầu cáp tấm ma trận

160.000₫

Mỏ hàn H-604

156.000₫

Kìm tút dây HONY HY-150

68.000₫

Đầu hàn

10.000₫

Mỏ hàn trung bình

58.500₫

Kìm Hobo lớn

50.000₫
Lên đầu trang