Sale

Nguồn mỏng 12v5a chengliang

Giá gốc: 110.500₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Nguồn ống 12v16.7a

Giá gốc: 221.000₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Nguồn ống 12v25a

Giá gốc: 312.000₫
Đang giảm giá: 20%
Sale

Đèn pha trắng 150W

Giá gốc: 845.000₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Module ma trận P10 Full color ngoài trời - GKGD

Giá gốc: 299.000₫
Đang giảm giá: 25%
Sale

Đèn pha trắng 50W

Giá gốc: 325.000₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Đèn pha trắng 100W

Giá gốc: 442.000₫
Đang giảm giá: 19%
Sale

Bộ xử lý màn hình VP1000 (2 HDMI) - New Model

Giá gốc: 3.705.000₫
Đang giảm giá: 15%
Sale

Bộ xử lý màn hình LS -VS2000

Giá gốc: 4.550.000₫
Đang giảm giá: 23%

Module P2 trong nhà GKGD

940.000₫

Module P10 đỏ DIP ngoài trời GKGD

120.000₫
Sale

Nguồn mỏng 12v8.3a chengliang

Giá gốc: 130.000₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Nguồn ống 12v33.4a

Giá gốc: 338.000₫
Đang giảm giá: 20%
Sale

P5 full in LLR kèm dây bus, dây điện, nam châm

Giá gốc: 214.500₫
Đang giảm giá: 4%
Lên đầu trang