Tổng hợp các phần mềm LED

Phần mềm HD2020 / HD2018 dùng cho card W60, W62, W63, WF2, WF4, W60-75...

Hướng dẫn Download
Phần mềm LedArt card điều khiển HD dùng cho điện thoại Android. Hướng dẫn Download
Phần mềm HDSET dùng cho card A3, A4, A5, A6, T901.... Hướng dẫn Download

LED MPLAYER (Q1-Plus / Q1-Pro).

Hướng dẫn Download

LED PLAYER (Card A2c,A4 U4, T8, XC2, XC4, ....

Hướng dẫn Download
LED SyncPlayer Setup (Card V9, V301, V312, VS2000...) Hướng dẫn Download
LED MEDIAPLAYER Hướng dẫn Download
LED PLAYER (phiên bản cũ) Hướng dẫn Download
Phần mềm trình chiếu màn hình HDshow Hướng dẫn Download
HDplayer (Card D10, D20, D30, C10, C30...) Hướng dẫn Download
APP dùng cho điện thoại hệ điều hành IOS card điều khiển HD Hướng dẫn Download
Nạp mạch LED đơn 4U  Hướng dẫn Download
Led 4u các phiên bản Hướng dẫn Download
LED Full Mini Hướng dẫn Download
Smartfull Music Hướng dẫn Download
Phần mềm Magic Karaoke nháy theo nhạc V4 và V5 Hướng dẫn Download
LED Build  Hướng dẫn Download
Filmware update dành cho card listen đơn sắc và 3 màu Hướng dẫn Download
LED Studio (Linsn) Hướng dẫn Download
VJ Arkaos 1.22 Hướng dẫn Download
Vmix. Pro ( trộn video) Hướng dẫn Download
Resolume Arena 5.1.4 Hướng dẫn Download
Driver cổng chuyển đổi USB - LAN 1000mbps (USB-RJ45) Hướng dẫn Download
Driver cổng chuyển đổi USB - Serial Y-105 (USB-COM) Hướng dẫn Download
APP dùng cho điện thoại hệ điều hành Android card điều khiển Listen Hướng dẫn Download
APP dùng cho điện thoại Iphone cho card điều khiển Listen Hướng dẫn Download
LED EDIT 2048SD (điều khiển màu hồng) Hướng dẫn Download
Teamviewer điều khiển máy tính từ xa Hướng dẫn Download
Ultraviewer điều khiển máy tính từ xa Hướng dẫn Download

 

Lên đầu trang