Tổng hợp các phần mềm LED

- Thư viện file cấu hình tấm module màn hình LED, Click here!

1  Phần mềm HD2020 / HD2018 dùng cho card W60, W62, W63, WF4, W60-75 Hướng dẫn Download
2  LED MPLAYER (Q1-Plus / Q1-Pro). Hướng dẫn Download
3  LED PLAYER (Card A2c,A4 U4, T8, XC2, XC4, .... Hướng dẫn Download
4  HDplayer (Card D10, D20, D30, C10, C30...) Hướng dẫn Download
5  Led 4u các phiên bản Hướng dẫn Download
6  LED SyncPlayer Setup (Card V9, V301, V312, VS2000...) Hướng dẫn Download
7  Phần mềm LED HTC Hướng dẫn Download
8  LED Full Mini Hướng dẫn Download
9  Phần mềm HDSET dùng cho card A3, A4, A5, A6, T901.... Hướng dẫn Download
10  Phần mềm trình chiếu màn hình HDshow Hướng dẫn Download
11  LED ART dành cho IOS Hướng dẫn Download
12  Nạp mạch LED đơn 4U  Hướng dẫn Download
13  Phần mềm LedArt card điều khiển HD dùng cho điện thoại Android. Hướng dẫn Download
14  Phần mềm điều khiển Bộ xử lý hình trên máy tính hãng Listen Hướng dẫn Download
15  Phần mềm Magic Karaoke nháy theo nhạc V4 và V5 Hướng dẫn Download
16  LED Build  Hướng dẫn Download
17  LED Studio (Linsn) Hướng dẫn Download
18 VJ Arkaos 1.22 Hướng dẫn Download
19 Vmix. Pro ( trộn video) Hướng dẫn Download
20 Resolume Arena 5.1.4 Hướng dẫn Download
21 Driver cổng chuyển đổi USB - LAN 1000mbps (USB-RJ45) Hướng dẫn Download
22 Driver cổng chuyển đổi USB - Serial Y-105 (USB-COM) Hướng dẫn Download
23  APP dùng cho điện thoại hệ điều hành Android card điều khiển Listen Hướng dẫn Download
24  APP dùng cho điện thoại Iphone cho card điều khiển Listen Hướng dẫn Download
25 LED EDIT 2048SD (điều khiển màu hồng) Hướng dẫn Download
26  Teamviewer điều khiển máy tính từ xa Hướng dẫn Download
27  Ultraviewer điều khiển máy tính từ xa Hướng dẫn Download

 

Lên đầu trang