Nguồn Tổ Ong 12V-5A

100.000₫

Nguồn Tổ Ong 12V-15A

190.000₫

Nguồn Tổ Ong 12V-10A

140.000₫

Nguồn mỏng 12V20A Chengliang

220.000₫

Nguồn mỏng 12V10A chengliang

155.000₫

Nguồn đũa 12V6A HT

90.000₫

Nguồn Adapter 12V-5A vỏ nhựa

65.000₫

Nguồn 5V70A ngoài trời HC

170.000₫

Nguồn 5v60a mỏng HC

255.000₫

Nguồn 5V20A LB

125.000₫

Nguồn 5V10A LB

110.000₫

Nguồn 5V-80A

550.000₫

Nguồn 5V 60A

160.000₫

Nguồn 24V20A LB

285.000₫

Nguồn 12V5A vỏ nhựa HN

70.000₫

Nguồn 12V5A tổ ong ( MQ)

80.000₫

Nguồn 12v20a LB

160.000₫

Nguồn 12V20A dày Chengliang

240.000₫

Nguồn 12V10A DSY

105.000₫

Nguồn 12V-42A ( loại tốt )

430.000₫

Mạch điều khiển LS-Q1 Plus 75

510.000₫

LS-X1M

500.000₫

LS-W2-WIFI

210.000₫

LS-U4

130.000₫

LS-T16

500.000₫

LS-HUB 8 LINE

100.000₫

LS-A4L

120.000₫

LS-A4

100.000₫

LS HUB 12 - 16 line

100.000₫

LS E3

800.000₫

Hub75E-10 Line HD

100.000₫

HUB nháy theo nhạc cho Q1 Plus- 586

300.000₫

HD - Hub12 - 16 line

90.000₫

HD - C35C Wifi

2.150.000₫

Cổng chuyển đổi USB - LAN

320.000₫

Card thu Linsn RV908M32

280.000₫

Card Thu HD-R512

280.000₫

Card Thu LS-V301-75

260.000₫

Card Phát LS - V9

1.850.000₫

Tham khảo kỹ thuật

Xem thêm →
Xem thêm →
Xem thêm →
Xem thêm →
Xem thêm →

Đối tác

Listen
Chengliang
og
Senyang
GKGD
Lên đầu trang