Nguồn Adapter 12V-2A

50.000₫

Nguồn Adapter 12V-5A vỏ nhựa

65.000₫

Nguồn Tổ Ong 12V-5A

100.000₫

Nguồn Tổ Ong 12V-6A

104.000₫

Nguồn đũa 12V6A HT

110.000₫

Nguồn 12V-10A LB

110.000₫

5v20a chengliang P100W5v

145.000₫

Nguồn 12v20a LB

155.000₫

Nguồn 5V 60A

160.000₫

Nguồn Tổ Ong 12V-10A

160.000₫

Nguồn 12V 30A LB

185.000₫

Nguồn Tổ Ong 12V-15A

190.000₫

Nguồn Tổ Ong 24V-5A

208.000₫

Nguồn mỏng 12V20A Chengliang

220.000₫

Nguồn 12V20A dày Chengliang

240.000₫

Nguồn 12V 10A IP67

250.000₫

Nguồn Tổ Ong 5V-40A

250.000₫

Nguồn 5V 60A dày P300w5v Chengliang

300.000₫

Card HD-D06

Liên hệ

Card HD-D05

Liên hệ

Card HD - C15

Liên hệ

Dây cảm biến nhiệt độ

50.000₫

LS-A2C

50.000₫

Card HD - U6A

55.000₫

HD - Hub12 - 16 line

90.000₫

Card HD-U60

90.000₫

Hub75E-10 Line HD

100.000₫

LS HUB 12 - 16 line

100.000₫

LS-HUB 8 LINE

100.000₫

LS-A4

100.000₫

Card HD - U61

120.000₫

LS-A4L

120.000₫

LS-U4

130.000₫

Card HD - U62

155.000₫

Card HD-W60

165.000₫

LS-T8

180.000₫

Card LS-XC2

180.000₫

Card HD-U60-75

190.000₫

Nguồn mỏng 12v5a chengliang

85.000₫

Nguồn mỏng 12v8.3a chengliang

100.000₫

Module P10 đỏ DIP ngoài trời GKGD

120.000₫

Nguồn ống 12v16.7a

170.000₫

Nguồn ống 12v25a

250.000₫

Đèn pha trắng 50W

265.000₫

Nguồn ống 12v33.4a

270.000₫

Tham khảo kỹ thuật

Xem thêm →
Xem thêm →
Xem thêm →
Xem thêm →
Xem thêm →

Đối tác

Listen
Chengliang
og
Senyang
GKGD
Lên đầu trang