Nguồn 5V-80A

550.000₫

Nguồn 5V 60A

155.000₫

Nguồn 5V 60A dày P300w5v Chengliang

300.000₫

5v20a chengliang P100W5v

170.000₫

Nguồn Tổ Ong 5V-40A

250.000₫

Nguồn Tổ Ong 12V-5A

100.000₫

Nguồn Tổ Ong 12V-6A

104.000₫

Nguồn Tổ Ong 12V-10A

160.000₫

Nguồn Tổ Ong 12V-15A

190.000₫

Nguồn 12v20a LB

155.000₫

Nguồn 12V 30A

310.000₫

Nguồn 12V 10A IP67

250.000₫

Nguồn 12V-10A LB

110.000₫

Nguồn 12V 30A LB

185.000₫

Nguồn đũa 12V6A HT

110.000₫

Nguồn Tổ Ong 24V-5A

208.000₫

Nguồn 24V-20A

585.000₫

Nguồn Adapter 12V-2A

50.000₫

Card LS-Q1-75 PRO

620.000₫

LS-W2-WIFI

210.000₫

LS-A4L

120.000₫

Card HD-E62

260.000₫

Card HD - E63

330.000₫

Card Điều Khiển HD-A30

2.000.000₫

Hub75E-10 Line HD

100.000₫

Card HD- W63

360.000₫

Card LS-W4-WIFI + Alten

280.000₫

Card Điều Khiển LS-W8-WIFI

300.000₫

LS HUB 12 - 16 line

100.000₫

HD - Hub12 - 16 line

90.000₫

Card Điều Khiển HD - D30

700.000₫

Card HD - W62

320.000₫

Mạch điều khiển LS-Q1 Plus 75

510.000₫

Card Thu LS-V301-75

260.000₫

Card Phát LS - V9

1.850.000₫

LS-A4

100.000₫

Bộ hạ áp 9-36VDC ra 5V60A BN

570.000₫

Bộ hạ áp 9-36VDC ra 5V40A BN

450.000₫

Nguồn mỏng 12v5a chengliang

85.000₫

Nguồn ống 12v16.7a

170.000₫

Nguồn ống 12v25a

250.000₫

Đèn pha trắng 150W

650.000₫

Đèn pha trắng 50W

250.000₫

Tham khảo kỹ thuật

Xem thêm →
Xem thêm →
Xem thêm →
Xem thêm →
Xem thêm →

Đối tác

Listen
Chengliang
og
Senyang
GKGD
Lên đầu trang