Sale

Nguồn 5V-80A

Giá gốc: 715.000₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Nguồn 5V 60A

Giá gốc: 188.500₫
Đang giảm giá: 18%
Sale

Nguồn 5V 60A dày P300w5v Chengliang

Giá gốc: 455.000₫
Đang giảm giá: 34%
Sale

5V70A Chống mưa Huatuo xám( Dùng cho led ruồi)

Giá gốc: 247.000₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

5v20a chengliang P100W5v

Giá gốc: 221.000₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Nguồn Tổ Ong 5V-40A

Giá gốc: 325.000₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Nguồn Tổ Ong 12V-5A

Giá gốc: 130.000₫
Đang giảm giá: 23%

Nguồn Tổ Ong 12V-6A

104.000₫
Sale

Nguồn Tổ Ong 12V-10A

Giá gốc: 182.000₫
Đang giảm giá: 12%
Sale

Nguồn Tổ Ong 12V-15A

Giá gốc: 234.000₫
Đang giảm giá: 19%
Sale

Nguồn 12v20a LB

Giá gốc: 195.000₫
Đang giảm giá: 21%
Sale

Nguồn 12V 30A

Giá gốc: 390.000₫
Đang giảm giá: 21%

Nguồn 12V 10A IP67

325.000₫
Sale

Nguồn 12V-42A

Giá gốc: 351.000₫
Đang giảm giá: 26%
Chọn sản phẩm
Sale

Nguồn 12V-10A LB

Giá gốc: 143.000₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Nguồn 12V 30A LB

Giá gốc: 227.500₫
Đang giảm giá: 21%

Nguồn đũa 12V6A HT

110.000₫

Nguồn Tổ Ong 24V-5A

208.000₫

Nguồn 24V-20A

585.000₫
Sale

Nguồn Adapter 12V-2A

Giá gốc: 65.000₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Module Ma Trận P10 Full color Ngoài Trời

Giá gốc: 234.000₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Module Ma Trận P10 Full color Ngoài Trời LLR

Giá gốc: 221.000₫
Đang giảm giá: 25%
Sale

Module ma trận P5 full color ngoài trời - GKGD

Giá gốc: 480.000₫
Đang giảm giá: 32%
Sale

Module Ma Trận P5 Full color Indoor - GKGD

Giá gốc: 325.000₫
Đang giảm giá: 28%
Sale

Module P4 Fullcolor Indoor - GKGD

Giá gốc: 318.500₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Module P3 Full Color Indoor GKGD

Giá gốc: 305.500₫
Đang giảm giá: 12%
Sale

Mudule P10 Trắng + cáp nguồn + dây bus

Giá gốc: 169.000₫
Đang giảm giá: 29%
Sale

Module P10 đỏ SMD ngoài trời GKGD

Giá gốc: 156.000₫
Đang giảm giá: 20%
Sale

Tấm P10 full in LLR kèm cáp bus+dây điện+ nam châm

Giá gốc: 130.000₫
Đang giảm giá: 19%
Sale

Module Ma Trận P10 Đỏ Cailiang

Giá gốc: 130.000₫
Đang giảm giá: 19%
Sale

Bộ xử lý màn hình VP1000 (2 HDMI) - New Model

Giá gốc: 3.705.000₫
Đang giảm giá: 15%

Card LS-Q1-75 PRO

565.000₫
Sale

LS-W2-WIFI

Giá gốc: 370.500₫
Đang giảm giá: 43%
Sale

LS-A4L

Giá gốc: 351.000₫
Đang giảm giá: 66%
Sale

Card HD-E62

Giá gốc: 338.000₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Card HD - E63

Giá gốc: 429.000₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Card Điều Khiển HD-A30

Giá gốc: 2.600.000₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Hub75E-10 Line HD

Giá gốc: 130.000₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Card HD- W63

Giá gốc: 429.000₫
Đang giảm giá: 16%
Sale

Card LS-W4-WIFI + Alten

Giá gốc: 520.000₫
Đang giảm giá: 46%
Sale

Card Điều Khiển LS-W8-WIFI

Giá gốc: 806.000₫
Đang giảm giá: 63%
Sale

LS HUB 12 - 16 line

Giá gốc: 182.000₫
Đang giảm giá: 45%
Sale

HD - Hub12 - 16 line

Giá gốc: 130.000₫
Đang giảm giá: 27%
Sale

Card Điều Khiển HD - D30

Giá gốc: 910.000₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Card HD - W62

Giá gốc: 338.000₫
Đang giảm giá: 20%
Sale

Mạch điều khiển LS-Q1 Plus 75

Giá gốc: 728.000₫
Đang giảm giá: 27%
Sale

Card Thu LS-V301-75

Giá gốc: 390.000₫
Đang giảm giá: 33%
Sale

Card Phát LS - V9

Giá gốc: 2.340.000₫
Đang giảm giá: 21%
Sale

Card HD-C10c

Giá gốc: 1.560.000₫
Đang giảm giá: 23%
Chọn sản phẩm
Sale

LS-A4

Giá gốc: 234.000₫
Đang giảm giá: 57%
Sale

Nguồn mỏng 12v5a chengliang

Giá gốc: 110.500₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Nguồn ống 12v16.7a

Giá gốc: 221.000₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Nguồn ống 12v25a

Giá gốc: 312.000₫
Đang giảm giá: 20%
Sale

Đèn pha trắng 150W

Giá gốc: 845.000₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Module ma trận P10 Full color ngoài trời - GKGD

Giá gốc: 299.000₫
Đang giảm giá: 25%
Sale

Đèn pha trắng 50W

Giá gốc: 325.000₫
Đang giảm giá: 23%
Sale

Đèn pha trắng 100W

Giá gốc: 442.000₫
Đang giảm giá: 19%
Sale

Bộ xử lý màn hình VP1000 (2 HDMI) - New Model

Giá gốc: 3.705.000₫
Đang giảm giá: 15%

Tham khảo kỹ thuật

Xem thêm →
Xem thêm →
Xem thêm →
Xem thêm →
Xem thêm →

Đối tác

Listen
Chengliang
og
Senyang
GKGD
Lên đầu trang